Το άτυχο μήλο

Πρώτη εκτέλεση: Ο Αιμίλιος το μήλο
Δεύτερες Φωνές : 2 Κορόμηλα

Ήταν ένα μήλο μήλο φιρίκι
που μια μέρα αχ τι φρίκη
του έφυγε το “ρι” και έγινε φύκι.
του έφυγε το “ρι” και έγινε φύκι

Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά
τα φιρίκια γίνονται φύκια
Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά
και τα μπατζάκια γίνονται μανίκια

Ήταν ένα μήλο μήλο φιρίκι
που μια μέρα αχ τι φρίκη
του έφυγε το “ρι” και έγινε φύκι
του έφυγε το “ρι” και έγινε φύκι

Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά
τα φιρίκια γίνονται φύκια
Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά
και τα μπατζάκια γίνονται μανίκια

Ήταν ένα μήλο μήλο φιρίκι
που μια μέρα αχ τι φρίκη
του έφυγε το “ρι” και έγινε φύκι.
του έφυγε το “ρι” και έγινε φύκι