Δε φτάνουν τα λόγια να περιγράψουν τη Μελίνα!

photo by Slim Aarons

Melina Mercouri (1925-1994)

She set new standards for volatility in the cinema,
in comedy or tragedy she went all out:
the most robust and carefree of playgirls,
the greediest of thieves,
the most passionate of adulterers,
the most tortured and intense of artists.

Η Μελίνα μας,
η τελευταία ελληνίδα θεα!!