Είμαι μια δασκάλα που ασχολείται με διάφορα πράγματα, όπως με τηγανίτες για παράδειγμα.

Η φωτογραφία της επικεφαλίδας είναι του chadmill, με άδεια Creative Commons.

I’m a teacher who likes and cares about a lot of stuff, like pancakes for instance.

The pancake picture is chandmill ‘s, with license Creative Commons.

===================================================

let’s have a pancake recipe:

ingredients:

1 cup flour
2 tablespoon sugar
2 teaspoons baking powder
1/2 teaspoon salt
1 egg
2 tablespoon melted butter or vegetable oil
half cup of milk, add more depending on your batter

and:
lemon with powdered sugar or fresh fruit or marmalade

1. heat the pan in a medium temperature

2. in a bowl beat the egg with the oil and the milk

3.in another bowl mix the flour with the baking powder, salt, sugar.

4.add the dry ingredients in the first bowl and stir well.(now if you see your batter is too smooth or too hard add a little flour or some milk)

5. with the help of a little cup, leave on the pan some amount of the batter. when bubbles are formed on the up side, you turn it over. approximately one minute for each side.

6. your pancakes are ready!!!

Bon Appétit!!